วิธีการชำระเงินและจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน

ธนาคาร กสิกรไทย หมายเลขบัญชี 003-2-08177-2
บัญชีออมทรัพย์ สาขา : สุขุมวิท 33
ชื่อบัญชี : บริษัท มิตรอน ซีอี จำกัด

วิธีการจัดส่ง

เมื่อลูกค้า "ชำระค่าสินค้า " ทางบริษัทจะจัดส่งสินค้า ในวันทำการถัดไป